Zapri
banner
(0) izdelkov
V nakupovalni košarici nimate izdelkov
Vse kategorije
  Filters
  Preferences
  Iskanje

  Informacije javnega značaja

  PS Moj paket d.o.o. je skladno z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ) zavezana k posredovanju informacij javnega značaja.
  Pisne zahteve za dostop do informacije javnega značaja sprejemamo na ijz@mojpaket.si oziroma na naslov PS Moj paket d.o.o., Partizanska cesta 54, 2000 Maribor s pripisom: Informacije javnega značaja.

  Upoštevali bomo le popolne zahteve, ki bodo skladne z določili ZDIJZ.

  KONTAKT:
  E: info@mojpaket.si
  T: 02 450 21 89

   

  Katalog informacij javnega značaja


  Kazalo:
  Osnovni podatki o katalogu
  Zakonska podlaga in postopek za dostop do informacij javnega značaja
  Podatki o PS Moj paket d.o.o.
  Organigram PS Moj paket d.o.o.
  Odgovorne osebe za dostop do informacij javnega značaja
  Javni podatki skladno z 10.a členom Zakona o dostopu do informacij javnega značaja
  Najpogosteje zahtevane informacije javnega značaja

  Osnovni podatki o katalogu
  Katalog informacij javnega značaja vsebuje osnovne podatke o PS Moj paket d.o.o., ter o drugih zadevah, pomembnih za dostop do informacij javnega značaja.
  Katalog je v fizični obliki dostopen na sedežu družbe v Mariboru, Partizanska cesta 54 ter na spletnem naslovu: www.mojpaket.si

  Datum zadnje spremembe: 10.10.2014.

  Zakonska podlaga za dostop do informacij javnega značaja

  Zakon o dostopu do informacij javnega značaja ( Uradni list RS, št. 51/06 –ZDIJZ-UPB 2, 117/2006 – ZDavP in 23/2014)
  Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 76/2005, 119/2007,in 95/2011)
  Zakon o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/2005 in 51/2007 – ZustS-A).
  Postopek za dostop do informacij je določen z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja.
  Informacija se lahko zahteva ustno ali pisno na naslovu PS Moj Paket d.o.o., Partizanska cesta 54, 2000 Maribor.


  Podatki o PS Moj Paket d.o.o.

  Naslov: PS Moj paket d.o.o., Partizanska cesta 54, 2000 Maribor, Slovenija
  Elektronski naslov: info@mojpaket.si
  www: www.mojpaket.si
  Telefon: (02) 228 2019
  Matična številka: 631 898 30000
  Šifra dejavnosti: 47.910 Trg.na drob. po pošti ali po internetu – glavna dejavnost
  Identifikacijska številka za DDV: SI23059419
  Vpis v sodni register: Okrožno sodišče v Mariboru, Srg. 2013/4705 z dne 18. 2. 2013
  Osnovni kapital: 221.979,00 EUR
  TRR: SI56 0451 5000 2590 505 pri NovaKBM d.d.
  Poslovodstvo PS Moj Paket d.o.o. : Aleksander Majhen, direktor

  Organigram PS Moj paket d.o.o.

  direktor
  vodja spletne trgovine
  administrator spletne trgovine
  uredništvo spletne trgovine


  Odgovorne osebe za dostop do informacij javnega značaja

  Aleksander Majhen,
  e-mail: aleksander.majhen@mojpaket.si, tel.(02)228 2019
  Naslov: PS Moj Paket d.o.o., Partizanska cesta 54, 2000 Maribor

  Javni podatki skladno z 10.a členom Zakona o dostopu do informacij javnega značaja

  PS Moj Paket d.o.o. skladno z 10.a v povezavi s 6.a členom Zakonom o dostopu do
  informacij javnega značaja kot poslovni subjekt pod prevladujočim vplivom oseb
  javnega prava na svojih spletnih straneh objavlja tudi naslednje podatke in informacije:
  - informacija iz sklenjenega pravnega posla, ki se nanašajo na donatorske, sponzorske, svetovalne in druge avtorske ali druge intelektualne storitve, ter;
  - informacije v zvezi s člani poslovodnega organa in sicer: osebno ime, dogovorjena višina mesečnih prejemkov, dogovorjena višina odpravnine ter skupna višina neto izplačanih prejemkov v preteklem letu

  Najpogosteje zahtevane informacije javnega značaja

  Trenutno družba še ni prejela nobene zahteve.

  Sponzorstva v letu 2014


  V letu 2014 ni bilo sklenjenih sponzorskih pogodb.

  Donacije v letu 2014


  V letu 2014 ni bilo donacij.

  Nabavne pogodbe sklenjene po 17. aprilu 2014


  (svetovalne in druge avtorske ali druge intelektualne storitve)

  Ni sklenjenih pogodb.

  Cenik posredovanja informacij javnega značaja


  Cene za posredovanje informacij javnega značaja se zaračunavajo v skladu s cenikom Pošte Slovenije d.o.o. za posredovanje informacijjavnega značaja, ki velja od 01.05.2014 in je objavljen na spletnem mestu:http://www.posta.si/naslovnica2/494/Informacije-javnega-znacaja


  Poštnina za pošiljanje informacij javnega značaja po pošti se zaračuna po veljavnem ceniku za poštne storitve.